Lad din boligadvokat hjælpe med dit skøde

Når du overtager et hus eller en lejlighed – enten ved handel eller ved overdragelse – er det vigtigt at opdatere skødet. I det følgende kan du læse om hvorfor.

Hvad er et skøde – og hvorfor er det vigtigt?

Skødet er det dokument, som over for den almene offentlighed vitterliggør en boligs retmæssige ejer forhold. På almindeligt dansk vil man sige, at det er skødet, som angiver, hvem der ejer en bolig. I modsætning til købsaftalen er skødet offentligt tilgængeligt.

Købsaftalen er først og fremmest en aftale imellem køber og sælger af en bolig. Skødet er dokumentation på, at det er dig som køber, der ejer boligen. Da skødet ligger i et digitalt register kaldet Tingbogen eller tinglysnings registeret, som er åbent for alle med en internet forbindelse, tæller skødet som den eneste officielle dokumentation på boligens ejer forhold. Dette betyder, at en ejendomsmægler eller en långivers eneste mulighed for at undersøge, hvem der ejer et hus eller en lejlighed, er skødet og de oplysninger, der findes heri.

Har du således ikke fået opdateret skødet med dine egne oplysninger efter et køb eller en overtagelse af en bolig, vil forrige ejer kunne bruge boligen som sikkerhed for optagelse af lån. Er forrige ejer rigtig fræk, kan han eller hun tilmed sælge boligen én gang til. Hverken mægler eller den potentielle køber vil have en jordisk chance for at vide, at forrige ejer ikke stadig er den retmæssige ejer af boligen, hvis det stadig er vedkommendes oplysninger, som står opført i det tinglyste skøde.

Få hjælp til skøde hos din boligadvokat

Derfor er det vigtigt, at skødet tilhørende en bolig opdateres i forbindelse med salg eller overdragelse, eller hvis der sker andre ændringer i ejer forholdet – for eksempel ved en skilsmisse eller et samlivs ophør. Din boligadvokat kan hjælpe dig med at opdatere skødet og få det tinglyst efter bogen – læs mere på eboligadvokat.dk